Hlavní
Publicita projektu


Publicita projektu

Kontakt pro média:

Václav Bratrych
PR manažer
Tel. 739 946 953
bratrych@vuppraha.cz

Tiskové zprávy:

Projekt Pilot G/GP – vzájemné sdílení zkušeností (14. 10. 2008; pdf; 136 kB)

Národní konference „Kaleidoskop zkušeností - ŠVP na gymnáziích“ (11. 9. 2008; pdf; 80 kB)

Inspirace pro gymnázia (25. 6. 2008; pdf; 142 kB)

Semináře pro koordinátory gymnázií zaměřené na problematiku ŠVP (2. 6. 2008; pdf; 85 kB)

Oborové semináře k tvorbě učebních osnov (28.5.2008; pdf; 73 kB)

Ohlédnutí za konferencí „Učitel 21“: Učitel v 21. století – nové výzvy, nové požadavky? (7.4.2008; pdf; 148 kB)
Konference „Učitel 21“: Učitel v 21. století – nové výzvy, nové požadavky? (11. 2. 2008; pdf; 152 kB)
Ohlédnutí za uskutečněnými minikonferencemi pro koordinátory tvorby ŠVP na gymnáziích (3.12.2007; pdf; 186 kB)
Minikonference pro koordinátory (22.10.2007; pdf; 133 kB)
Všechna gymnázia obdržela RVP G a Manuál pro tvorbu ŠVP na gymnáziích (3. 10. 2007; pdf; 143 kB)


Články:


Ostatní tiskoviny:

O projektu Pilot G/GP (pdf; 742 kB)
Minikonference pro koordinátory (pdf; 364 kB)
DVD: Rozhovory o školské reformě, ŠVP očima (nejen učitelů) (pdf; 284 kB)
PF 2008 (pdf; 125 kB)


Ostatní materiály:

DVD: Rozhovory o školské reformě – ŠVP očima (nejen) učitelů (wmv; 186 MB)